Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

Kontaktperson: Kristine Hansson