Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

2014

5 februari

19 mars

7 maj

4 juni

13 augusti

17 september

13 oktober

 

2013

23 januari
6 februari
13 mars
9 april
13 maj
4 juni
14 augusti
18 september
27 november

 

2012

18 januari
8 februari
14 mars
11 april
7 maj
4 juni
15 augusti
12 september
3 oktober
6 november
27 november

Kontaktperson: Kristine Hansson