Du är här: Omsorg, hjälp > Handikapp, funktionsnedsätttning > Särskilda boenden

Särskilda boenden

I Vännäs kommun finns det 12 gruppbostäder, gruppboenden, anpassade för personer med psykiskt funktionshinder och begåvningshandikapp. Särskild boendeform beviljas som en insats med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 
Gruppbostad i Tväråbäck. Foto: Curt Hörnqvist.

Gruppbostäderna är placerade runt om i kommunen och återfinns både i Vännäs centralort, i Tväråbäck och i Vännäsby. Som mest bor 6 personer på varje gruppboende. De flesta lägenheter är utrustade med toalett/badrum och pentry.

Vännäs kommun har proportionellt sett den störsa handikappomsorgen i Sverige. I samband med reformen inom handikappomsorgen lades den stora institutionen i Brattby ned och de boende flyttade ut till de nya gruppbostäderna som byggdes runt om i kommunen.

Kontaktperson: Ulf Norberg