Du är här: Omsorg, hjälp > Äldre, äldreomsorg > Rehabenheten

Rehabenheten

Rehabenheten bedriver rehabilitering/habilitering för personer i särskilda boendeformer i Vännäs kommun samt för personer i eget boende som beviljats hemrehabilitering/hemhjälp.

Rehabenhetens personal arbetar i äldre- och handikappomsorgen samt med hemhjälp.

På rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter.

Målet med verksamheten är att utifrån individens förutsättningar och önskemål bibehålla och om möjligt öka förmågor och funktioner som leder till höjd livskvalité och minskat hjälpberoende.

Personalen arbetar med individuella utredningar, insatser/träningar, gruppaktiviteter, handledning av personal och anhöriga, utbildning i förflyttningsteknik och rehabiliterande arbetssätt, hjälpmedel/bostadsanpassningar, dagverksamhet  för dementa samt talstimulering i Prova-På-Rummet. Samverkan sker med primärvården, Norrlands Universitetssjukhus, Vännäs FrivilligCenter samt föreningar.

Initiativtagare till insats från rehabenheten kan komma från många olika håll.

Förfrågningar om insatser från Rehabenheten kan göras per telefon eller fax.

Telefonnummer 
 

Områdeschef
Yvonne Strömberg
0935-145 15

Fax Rehabenheten
0935-143 07

Arbetsterapeut
Hemhjälp
0935-143 37

Arbetsterapeut
Äldreomsorgen
0935-142 95
Arbetskonsulent/
arbetsterapeut
0935-141 84
Arbetsterapeut
Handikappomsorgen
0935-141 87

Sjukgymnast
Äldreomsorgen
0935-142 95

Sjukgymnast
Handikappomsorgen
0935-141 74
Sjukgymnast
Hemtjänsten
0935-143 37

Dagverksamhet
0935-142 87

Prova-På-Rummet
070-370 16 19

Rehabassistent
Handikappomsorgen
0935-141 74

Kontaktperson: Yvonne Strömberg