Frivillig resursgrupp, FRG

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser.

FRG i kommunen

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift.

En frivillig resurgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare samt samordnar rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från år 2009 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utbildningsansvarig för FRG i Vännäs är Tommy Bolme. Han har själv även sammanställt en presentation av verksamheten för kommunens webbplats.

 

Kontaktperson: Lina Andersson