Kommunstyrelsens ungdoms- och fritidsutskott

Här publiceras protokoll från kommunstyrelsens ungdoms- och fritidsutskott.

2014

19 februari

7 maj

5 november

2013

29 januari
7 maj
16 oktober

2012

23 februari
14 maj
26 september
6 november

Kontaktperson: Susanna Siljetun