Testa din uppkoppling

Här är en möjlighet att kontrollera din hastighet på din Internetanslutning, observera att hastigheten är beroende på flera faktorer och mätningen kan behöva göras under olika tider på dygnet för att ge ett rättvist resultat.

 

För att få en så rättvis bild som möjligt måste man testa sin hastighet så lokal som möjligt, då Alltele levererar internet till oss och vidare till kabel-tv modemen så är deras test ganska rättvis:

http://www.alltele.se/kundservice/hastighetstest

 

Testa inom länsnätet (AC-net):

http://www.ac-net.se/index.php?nm=4sspd2
 
 

Är du kund hos T3 bör du istället använda:

 
http://www.t3.se/kundtjanst/hastighetstest/
 
 

Testa mot en server någonstans i Sverige:

 
http://www.bredbandskollen.se/
 

Kontaktperson: Roger Fagerdal