Material och utgivningsplan

Här finner du utgivningsplan och materialanvisningar för Vännäs kommuns informationstidning, Här&Nu för 2014.

2015 Materialdag Utgivningsdatum
Nr 1 9 februari 11 mars
Nr 2 12 maj 10 juni
Nr 3 13 augusti 9 september
Nr 4 12 november 9 december

Spara material

Löpande text skrivs utan formateringar (dvs. utan kursivering, centrering, punktlista, understruket osv) och sparas i wordformat (.doc)

Logotyper och fotografier sparas:
  • som öppna dokument i Illustrator, Photoshop eller InDesign eller
  • i filformaten eps, tiff eller jpeg.
 
Logotyper och fotografier ska vara sparade i högupplöst form, 300 dpi (pixlar/tum) för att nå bästa möjliga kvalitét i bildåtergivningen.
 

Leverera material

Materialet tas emot via e-post till Sofia Tjärnström, Vännäs kommun, Kommunledningskontoret, 911 81 Vännäs, senast sista materialdag.
Observera att fotografier och logotyper ska bifogas i e-posten och inte vara inklistrade i själva textdokumentet.

Redaktionskommitté
Johan Söderling
Ulf Eriksson
 
Ansvarig utgivare
Hans-Åke Donnersvärd
 
Redaktör
Sofia Tjärnström
 

Upplaga
4 300 ex

Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga rättelser och redigeringar i text och fotografier.

Redaktionen förbehåller sig rätten att prioritera material.