Du är här: Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Elever och föräldrar i förskola och grundskola ges här möjlighet att via webben lämna sina synpunkter om förskolan och skolan i Vännäs kommun. Personal inom dessa verksamheter kommer också att kunna lämna sina synpunkter. Svaren kommer att användas i förvaltningens kvalitetsarbete där verksamhetsplanen ligger som grund.

 

Dina svar är viktiga för oss. 

Elev och vårdnadshavarenkäterna är tillgängliga mellan den 4 november och till och med 26 november.

Klicka på lämplig nedanstående länk  för att komma till rätt enkät.

Elevenkäter Vårdnadshavarenkäter
Vårdnadshavarenkät förskola/pedagogisk omsorg
Elevenkät förskoleklass Vårdnadshavarenkät förskoleklass
Elevenkät grundskola Vårdnadshavarenkät grundskola
Elevenkät grundsärskola Vårdnadshavarenkät grundsärskola


Personalenkäter tillgängliga mellan 28 oktober till och med 26 november

Personalenkät förskola/pedagogisk omsorg

Personalenkät förskoleklass

Personalenkät skola

Personalenkät fritidshem

Personalenkät övrig personal

 

  

Kontaktperson: Torsten Önell