Du är här: Utbildning, barnomsorg > Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Elever och föräldrar i förskola och grundskola ges här möjlighet att via webben lämna sina synpunkter om förskolan och skolan i Vännäs kommun. Personal inom dessa verksamheter kommer också att kunna lämna sina synpunkter. Svaren kommer att användas i förvaltningens kvalitetsarbete där verksamhetsplanen ligger som grund.

 

Elev och vårdnadshavarenkäterna är tillgängliga mellan den 3 november och till och med 23 november. Obs ! Förlängda svarsdatum !

Klicka på lämplig nedanstående länk för att komma till rätt enkät.

Elevenkäter Vårdnadshavarenkäter
Vårdnadshavarenkät förskola/pedagogisk omsorg
Elevenkät förskoleklass Vårdnadshavarenkät förskoleklass
Elevenkät grundskola Vårdnadshavarenkät grundskola
Elevenkät grundsärskola Vårdnadshavarenkät grundsärskola


Personalenkäter tillgängliga mellan 27 oktober till och med 23 november Obs ! Förlängt svarsdatum !

Personalenkät förskola/pedagogisk omsorg

Personalenkät förskoleklass

Personalenkät skola

Personalenkät fritidshem

Personalenkät övrig personal

Kontaktperson: Torsten Önell