Kraftverket i höstskrud

Kooperativet Kraftverket

Kooperativet Kraftverket startade sin verksamhet nyåret 2007. Kännetecknande är en verksamhet nära djur och natur, att arbeta åldersintegrerat och med föräldrasamverkan.

Kraftverket har två förskoleavdelningar och två fritidsavdelningar.
 
Du anmäler ditt barn till barn- och utbildningsförvaltningens kösamordnare
 
Kooperativet Kraftverket
Hällfors 36
911 91 Vännäs
0935-310 33

Avdelningar

Bäcken
Tjärnen
Forsen
Älven

Förskolechef Ulrike Adler

Kontaktperson: Tomas Åström