Fritid

Vännäs kommun erbjuder kultur- och fritidsverksamhet till personer som omfattas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kultur och fritid – en rättighet för funktionshindrade inom LSS

Kultur- och fritidsverksamhet av olika slag är arenor där de personer med ett intellektuellt funktionshinder får prova nya roller och utveckla sina förmågor. Det människor gör på sin fritid berikar inte bara fritiden utan hela tillvaron. Det kan handla om att i en social gemenskap, lära sig nya färdigheter, behärska olika situationer, kunna bli tryggare av det och stärka sin självkänsla. Men det kanske viktigaste är att varje deltagare ska få delta på sina villkor, bli bekräftad och ingå i ett meningsfullt fritidsliv.
 
Livet utanför sin bostad är en mycket viktig del i de funktionshindrades vardag. Det är på fritiden som kontakter stärks, knyts och fördjupas med kamrater och vuxna.
 
Exempel på våra aktiviteter är: söndagscafé, Sikta mot Stjärnorna, sommaräventyr, Vi-Kan-mässa, länsdanser, fjällresor, hockeyresor, julfester och lägerverksamhet.

Kontaktperson: Örjan Strandberg