Du är här: Omsorg, hjälp > Handikapp, funktionsnedsätttning > Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

Vännäs kommun erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn till ungdomar med funktionshinder. Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser som kan beviljas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 
Lyan drivs sedan 2014-01-01 som intraprenad.

Intraprenadchef: AnnChristine Eriksson,  0935-143 02 eller 072-714 21 49                      

Kontaktperson: Ulf Norberg