Kontakter HO

Kontaktpersoner och användbara telefonnummer inom handikappomsorgen.

 
 

Funktion/Boende

Ansvarig

Telefon

Mobil

Arbetskonsulent/
leg. arbetsterapeut

Annika Jansson 0935-141 84 070-211 75 91
Arbetsterapeut 0935-141 87
Biståndshandläggare

Anna-Maria Nilsson 

0935-143 28    
Fritidssamordnare Karl-Gustav Aronsson 0935-143 04 070-585 86 26
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Karin Stenmark 0935-142 60 070-514 47 77
Personlig assistans

Lina Björk 
Ingela Adbo

0935-145 90
0935-142 66

070-320 15 00
070-
Rehabenheten Yvonne Strömberg 0935-145 15
Sjukgymnast 0935-141 74
Sjuksköterska Anita Eriksson 0935-142 79 070-583 90 64
Sjuksköterska, jour 070-378 80 82
Verksamhetsassistent Monica Höök 0935-143 13
Verksamhetsassistent, personlig assistans Britt Myrén 0935-145 77
Boenden
Kommendörsgatan 2 B 0935-519 47

Kommendörsgatan, områdeschef 

Örjan Strandberg 0935-145 22

070-550 50 22

Konstnärsgatan 11 0935-130 12

Konstnärsgatan, områdeschef 

Johanna Östensson 0935-145 86 070-333 19 30
Kyrkogatan 8 0935-142 78

Kyrkogatan, områdeschef 

Örjan Strandberg 0935-145 22 070-550 50 22
Köpmangatan 15

Köpmangatan, intraprenadchef 

Robert Marklund
Lyan 0935-392 10

Lyan, intraprenadchef 

AnnChristine Eriksson 

0935-143 02, 072-714 21 49
Nygatan, Vännäsby

Nygatan, områdeschef 

Ann Björklund 0935-145 87 070-243 57 00
Rådjursgatan 4 0935-145 21
Rådjursgatan 6 0935-145 20

Rådjursgatan, områdeschef 

Ann Björklund 0935-145 87 070-243 57 00
Skymningsvägen 0935-516 94

Skymningsvägen, områdeschef 

Johanna Östensson 0935-145 86 070-333 19 30
Storgatan 6 0935-122 70

Storgatan, områdeschef 

Örjan Strandberg 0935-145 22 070-550 50 22
Torpgatan 6 0935-121 68

Torpgatan, områdeschef 

Johanna Östensson 0935-145 86 070-333 19 30
Tväråbäck, hus A 0935-301 70
Tväråbäck, hus B 0935-301 60

Tväråbäck, områdeschef 

Johanna Östensson 0935-145 86 070-333 19 30
Örngatan 6 0935-132 21

Örngatan, områdeschef 

Örjan Strandberg 0935-145 22

070-550 50 22

Daglig verksamhet
Träffpunkten/stödboendet 0935-516 45
Vännäs Pall och Spik, VPS 0935-143 60
Växhuset 0935-141 64

VPS, Växhuset, områdeschef 
Träffpunkten/Stödboendet, områdeschef 

Örjan Strandberg
Ingela Adbo

0935-145 22
0935-142 66

070-550 50 22
072-575 51 36

Kostverksamhet
Enhetschef Emma Jakobsson 0935-145 98 070-674 26 17
Köket Rieck-Müllergården 0935-142 86
Köket Vängården 0935-142 96