Kontakter Handikappomsorgen

Lyssna

Kontaktpersoner och användbara telefonnummer inom handikappomsorgen.

 
 

Funktion/Boende

Ansvarig

Telefon

Arbetsterapeut

 

0935-141 87

Biståndshandläggare

Anna-Maria Nilsson 

0935-143 28  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anneli Johansson

0935-142 60, 070-514 47 77

Personlig assistans

Lina Björk

0935-145 90, 070-320 15 00

Rehabenheten

Yvonne Strömberg

0935-142 66

Sjukgymnast

 

0935-141 74

Sjuksköterska

 

0935-142 79

Sjuksköterska, jour

 

070-378 80 82

Verksamhetsassistent

Monica Höök

0935-143 13

Verksamhetsassistent, personlig assistans

Britt Myrén

0935-145 77

Boenden

 

 

Kommendörsgatan 2 B

 

0935-146 49

Kommendörsgatan, områdeschef 

Anette Norberg

0935-145 22

Konstnärsgatan 11

 

0935-146 72

Konstnärsgatan, områdeschef 

Johanna Östensson

0935-145 86, 070-333 19 30

Kyrkogatan 8

 

0935-142 78

Kyrkogatan, områdeschef 

Anette Norberg

0935-145 22

Köpmangatan 15

 

0935-519 09

Köpmangatan, intraprenadchef

Robert Marklund

 

Lyan

 

0935-392 10

Lyan, intraprenadchef 

Ann Christine Ericsson 

0935-143 02, 
073-0574870

Rådjursgatan 4

 

0935-145 21

Rådjursgatan 6

 

0935-145 20

Rådjursgatan, områdeschef 

Ann Björklund

0935-145 87, 070-243 57 00

Skymningsvägen

 

0935-516 94

Skymningsvägen, områdeschef 

Johanna Östensson

0935-145 86, 070-333 19 30

Storgatan 6

 

0935-146 50

Storgatan, områdeschef 

Anette Norberg

0935-145 22

Torpgatan 6

 

0935-146 46

Torpgatan, områdeschef 

Johanna Östensson

0935-145 86, 070-333 19 30

Tväråbäck, hus A

 

0935-146 47

Tväråbäck, hus B

 

0935-146 48

Tväråbäck, områdeschef 

Johanna Östensson

0935-145 86, 070-333 19 30

Örngatan 6

 

0935-146 45

Örngatan, områdeschef 

Anette Norberg

0935-145 22

Daglig verksamhet

 

 

Stödteamet, träffpunkten 0935-146 71

Vännäs Pall och Spik, VPS

 

0935-143 60

Daglig verksamhet, områdeschef 

Anette Norberg

0935-145 22

Växhuset

 

0935-141 64

Kontaktperson: Ulf Norberg