Storgatan

Storgatan 6 är en bostadsgrupp för fyra personer. Bostadsgruppen är belägen centralt i Vännäs tätort.

Storgatan 6 öppnades som servicebostad år 2001. Varje boende har en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus. Till servicebostaden hör också en gemensamhetslägenhet. Det stöd som ges till de boende i servicebostaden ges både i gemensamhetslägenheten och i den enskildes lägenhet.
 
Verksamhetens mål är att:
  • alla som är beviljade särskilt boende och/eller daglig verksamhet ska ha en IVOR-plan upprättad
  • alla IVOR-planer ska följas upp minst två gånger/år eller vid väsentligt förändrade behov
  • det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer för handikappomsorgen

Verksamhetens personalgrupp består av fem personer.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0935-122 70

Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22

Kontaktperson: Ulf Norberg