Örngatan

Örngatan 6 är en gruppbostad för fyra till fem personer. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs tätort.

Örngatan 6 öppnades 1994 med inriktning som boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Varje boende har en egen lägenhet med toalett/badrum, pentry samt tillgång till gemensamhetsytor i form av kök och vardagsrum. Verksamheternas lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
 
Verksamhetens mål är att:
  • alla som beviljats särskilt boende och/eller daglig verksamhet ska ha en IVOR-plan upprättad
  • alla IVOR-planer ska följas upp minst två gånger/år eller vid väsentligt förändrade behov
  • det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer för handikappomsorgen

Verksamhetens personalgrupp består av sju personer.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0935-132 21

Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22 

Kontaktperson: Ulf Norberg