Du är här: Utbildning, barnomsorg > Ung i kommunen, Stjärnhuset > Ungdomspraktik och uppföljning

Ungdomspraktik och uppföljning

Kommunen har enligt lag skyldighet att följa upp ungdomar upp till 20 år som avbryter gymnasiestudierna eller går ut utan slutbetyg. Ungdomarna motiveras till att återuppta studierna alternativt hjälpas till praktik/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla ungdomar i Vännäs ska ha sysselsättning.

Kommunens uppföljningsansvar ligger på Stjärnhuset och sker i samverkan med
 • Gymnasieskolor
 • Studie och yrkesvägledare
 • Arbetsförmedlingen
 • Gymnasieskolor
 • Försäkringskassan
 • Socialtjänsten

 •  
  Ungdomspraktik och ungdomsgaranti. En målsättning är att alla ungdomar i Vännäs ska ha sysselsättning. Ungdomshandläggaren samverkar med

 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Gymnasieskolan
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan


  ..för att ge ungdomarna en praktikplats utifrån intresse och förmåga.
 • Ekonomisk ersättning utgår i enlighet med ungdomsgarantin eller socialtjänstlagen. Ansvarig för kommunens uppföljningsansvar är Susanna Mårtensson.

  Kontaktperson: Susanna Mårtensson