Adoption

När man som ensamstående eller par vill adoptera ett barn måste man ansöka om Vård- och omsorgsnämndens godkännande. För att få detta måste en medgivandeutredning, eller hemutredning som det också kallas, göras.

Internationella adoptioner

De flesta adoptioner som görs i Sverige är av barn som kommer från andra länder. Dessa görs i samarbete med en auktoriserad adoptionsorganisation efter att man blivit godkänd som adoptivförälder av nämnden.

Nationella adoptioner

Det förekommer även adoptioner av svenskfödda barn. Vanligast är att det är en maka/make/registrerad partner som vill adoptera sin respektives barn.

Hur går det till?

För att få adoptera ett barn måste man först och främst genomgå en föräldrautbildning. Vännäs kommun har ingen egen föräldrautbildning utan hänvisar i dagsläget till Studiefrämjandets föräldrautbildning i Umeå.

Därefter genomförs medgivandeutredningen. Denna innebär i stora drag en kartläggning av familjen och dess förmåga att ta emot ett barn för adoption. I utredningen kollar man på så väl känslomässig som ekonomisk och praktisk möjlighet att ta emot ett barn. Man måste även bland annat genomgå en läkarundersökning.

Det ska understrykas att en adoption är till för det okända barnets skull och ska ge ett barnet trygg och god uppväxt. Detta är hela tiden utgångspunkten för en medgivandeutredning.

När utredningen är klar får man hjälp av den adoptionsorganisation man valt att skicka de dokument som behövs till det aktuella landet. När man sedan fått förslag på barn måste ett beslut i tas i Tingsrätten för att adoptionen ska godkännas.

Man bör vara förberedd på att adoptionsprocessen, från inledd medgivandeutredning till godkänd adoption kan ta väldigt lång tid, ibland flera år. Ett medgivande från nämnden är giltigt i två år och man måste därefter ansöka om ett nytt.

Överklagan

Om man inte är nöjd med nämndens beslut kan man överklaga detta till länsrätten. Socialtjänsten kan hjälpa till med detta.

Auktoriserade Adoptionsorganisationer

Adoptionscentrum
La Casa
Barnen Framför Allt
Barnens Vänner
Familjeföreningen för Internationell Adoption
Myndigheten för internationella adoptioner (MIA)

Kontaktperson: Monica Wahlström