Du är här: Omsorg, hjälp > Projekt > Liv och hälsa

Liv och hälsa

Utbildningsprojektet "Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning" genomförs i samverkan mellan Vännäs kommun och Bjurholms, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors kommuner, hälsocentralerna Tre Älvar, Nordmaling och Mellanbygden, Psykiatriska kliniken i Umeå samt brukarföreträdare vid RSMH och Föreningen Asperger och Autism i Västerbotten.

Utbildningsprojektet har följande innehåll:
  1. Att höja kompetensen hos varje profession som i sitt arbete möter personer med en psykisk funktionsnedsättning
  2. Att medverka till kunskapsutveckling och erfarenhetsspridning med målet att förbättra kvaliteten i mötet med brukare och närstående
  3. Att skapa goda förutsättningar till bättre samverkan mellan olika aktörer i samhället med målet att säkerställa att brukaren får rätt stöd och hjälp
  4. Att utveckla och pröva nya arbetssätt och arbetsmetoder som leder till evidensbaserad praktik
  5. Att införliva ett stödprogram i det dagliga arbetet och att på sikt kunna arbeta mer primärpreventivt inom området

 

 

Bildspel Kick-off introduktionsdag 2009-12-02 
Brukarinventering
Utbildningsinventering
Utbildningsinventering RSMH
Utbildningsinventering Autism och Aspergerföreningen, Västerbotten
Teoretisk bakgrund till stödprogram 
Stödprogram 
Samtycke till samverkan, Bjurholm 
Samtycke till samverkan, Nordmaling  
Samtycke till samverkan, Robertsfors 
Samtycke till samverkan, Vindeln
Samtycke till samverkan, Vännäs
Social tolk
Utbildningsdag 1, 2010-03-16
Utbildningsdag 2, 2010-04-15
Utbildningsdag 3, 2010-05-04
Agenda Utbildningsdag 4-5, 2010-08-18--19
Fallbeskrivningar utbildningsdag 4-5
Agenda 2010-09-14 
Agenda läkemedelsutbildning
Agenda grundutbildning i Motiverande samtal (MI)
MI-grundutbildning
MI-grundutbildning (3 bilder per sida) 
Föreläsning Eva Sjöholm-Lif 2011-04-12 (3 bilder per sida)

Utvärdering utbildningsdag 1
Utvärdering utbildningsdag 2
Utvärdering utbildningsdag 3
Utvärdering utbildningsdag 6
Utvärdering grundutbildning MI, 2010-12-15
Utvärdering grundutbildning MI, 2011-01-12
Utvärdering Läkemedelsutbildning dag 1, 2010-12-08 
Utvärdering Läkemedelsutbildning dag 2, 2011-01-26

Föreläsning 2011-09-22, rehabilitering och återhämtning. Föreläsare David Rosenberg.
Föreläsningsdokumentation
Arbetsutvecklingsrapport, Ett liv en plan, FoU Västernorrland

Seminariedag 2012-04-24 med repris 2012-09-19; Föreläsare Sven Hyllienmark, Sven-Olof Edvinsson och Roger Larsson
Sven Hyllienmark
Sven-Olof Edvinsson
Roger Larsson

Kontaktperson: Ulf Norberg