Du är här: Bo, bygga, miljö > Inflyttare > Flytta till Vännäs

Flytta till Vännäs

Att flytta är en stor händelse för alla. Vi vill därför underlätta din flytt genom att kort beskriva vilka fördelar och möjligheter som finns för dig och din familj om ni väljer att bosätta er i vår kommun. Här har vi samlat länkar till sidor som kan vara intressanta för dig som inflyttare/medflyttare.

Boende

Antingen om du och din familj väljer att hyra lägenhet, köpa begagnade hus eller bygga egen ny villa så finns alla möjligheter i Vännäs.

Barnomsorg

I Vännäs erbjuder vi bra barnomsorg genom en väl fungerande förskole-, fritids- och familjedaghemsverksamhet i en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet, både inomhus och ute i närliggande natur.

Grundskola

Grundskolorna i kommunen är utspridda geografiskt med både centralt belägna skolor och flera byskolor.
Vi vill med detta värna om närheten och tryggheten samt ge en ökad valfrihet för dig och din familj.

Gymnasieskola

Liljaskolan som erbjuder 10 olika gymnasieprogram med olika inriktningar.

Vuxenutbildningar

Liljaskolan i Vännäs ansvarar för stora delar av vuxenutbildningen i kommunen. Här ges bland annat många utbildningar inom transportnäringen, men även grundvux, särvux, svenska för invandrare (SFI) och vissa utbildningar med vårdinriktning.

Resor & transporter

Vännäs är en av få pendlingskommuner i norra Sverige. Bra kommunikationer gör att det är lätt att bo här och arbeta på annan ort.

Näringsliv & arbetsmarknad

Vännäs har tack vare placeringen mitt i Umeåregionen och ett diversifierat näringsliv en låg arbetslöshet. Vi arbetar aktivt med att stötta företag på orten samt med stöd för att underlätta företagsetableringar och nyföretagande.

Omsorg och hjälp

I Vännäs arbetar vi för att du som vännäsbo ska känna dig trygg och få det stöd och den omsorg du och dina anhöriga behöver oavsett i vilken fas i livet ni befinner er.

Kultur & fritid

Fritids- och kulturaktiviteter är viktigt för alla i en familj, små som stora. Vännäs har runt 150 aktiva föreningar som sysslar med allt från sport till kultur. I Vännäs finns ett brett utbud av sevärdheter, besöksmål och aktiviteter. Vi har många insjöar, livfulla älvar, iordningställda vandringsleder och en vacker natur där du finner stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv och rekreation.

Kontaktperson: Therese Bjursell