Om webbplatsen

Kommunens webbplats är en viktig kanal för kommunikation och information mellan kommunen och invånarna i kommunen. Webbplatsen är också en mycket viktig kanal för att nå ut med information till andra grupper och enskilda som t ex företag, organisationer, potentiella inflyttare och turister.

I första hand ska webbplatsen spegla de kommunala verksamheterna, men även sådana verksamheter som kommunen har ansvar för men har överlåtit åt andra, t ex friskolor och vårdinrättningar.

A-Ö på webbplatsen

A-Ö är en lista med länkar till ett urval sidor på webbplatsen. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. 
Här hittar du webbplatsens innehåll från A-Ö.

Aktualitet

Informationen på Vännäs kommuns webbplats ska vara aktuell och uppdaterad. Den som är kontaktperson för innehållet på sidan ansvarar för att innehållet är aktuellt, uppdaterat och tas bort när så krävs.

Anpassa sidan

På startsidan uppe till höger finns Anpassa sidan. Klickar du där hamnar du på en sida där du själv kan ställa in hur webbsidorna ska visas för att passa just dig bäst. Du kan ställa in teckensnitt, teckenstorlek, radavstånd, ordmellanrum, bakgrundsfärg och textfärg.

Ansvar och organisation

Ytterst ansvarig för informationen på vannas.se är kommunchefen.
Ansvarig för riktlinjer för arbetet med vannas.se och för att utvecklingen av webbplatsen och dess innehåll sker enligt dessa riktlinjer är kommunchefen på Vännäs kommun.
Kommunchefen är systemägare och förvaltare av de publiceringsverktyg som är kopplade till webbplatsen.

Webbansvarig ansvarar för utbildning och support till webbredaktörer i kommunen. Webbansvarig har också samordningsansvaret för innehåll, utveckling och funktion av vannas.se.

IT-kontoret har det tekniska ansvaret för webbplatsen, det vill säga tekniskt ansvar för innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt utvecklingsarbete.
 
Den som står som kontaktperson för innehållet på en sida ansvarar för att den hålls aktuell. Respektive förvaltningschef är ansvarig till att korrekt innehåll läggs ut på webben.

Webbredaktörer på Vännäs kommun lägger in, uppdaterar och utvecklar information på webbplatsen. Webbredaktörerna har en nyckelroll vad gäller planeringen av innehållet och samverkar med webbansvarig och övriga webbredaktörer.

IT-kontoret har ansvaret för kommunens webbservrar.

Arbetet med www.vannas.se

Webbplatsens struktur är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordmalings kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun och Robertsfors kommun. Samtliga kommuner var i behov av att förnya sina webbplatser och det var på många sätt effektivt att göra det arbetet tillsammans.
Varje kommuns webbplats förvaltas av den enskilda kommunen men samarbetet kring webbplatserna lever vidare. Den webbarbetsgrupp (som består av en representant per kommun) fortsätter att samverka kring förvaltning och vidare utveckling av webbplatserna.

Bildanvändning

Vännäs kommun äger rätten till bilder och grafik på webbplatsen. I de fall bilderna ägs av annan part ska detta klart framgå på sidan. Det är inte tillåtet att ladda ner bilder för användning på andra webbplatser eller i andra medier utan tillstånd från Vännäs kommun.


Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. På Vännäs kommuns webbplats används cookies t ex för att du ska kunna söka i vår elektroniska telefonkatalog.

Frågor och synpunkter

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till webbansvarig.
Frågor och synpunkter på innehållet på en viss sida skickar du till den kontaktperson som finna namngiven på varje sida på webbplatsen. Du väljer mellan att kontakta personen i fråga via telefon eller via e-post. E-post skickar du genom att använda det kontaktformulär som visas då du klickar på kontaktpersonens namn.

Lagar och riktlinjer

Innehållet på kommunens webbplats ska följa gällande lagar och förordningar som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på vannas.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får citera och vidareförmedla texter om du anger källan.

Länkar till andra webbplatser

Vännäs kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska finnas på www.vannas.se. Vi länkar i huvudsak till samarbetspartners eller webbplatser som har ett mervärde för våra målgrupper. Vännäs kommun ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkarna går till.

PDF-filer

På webbplatsen finns dokument som du kan ladda ner till din egen dator. PDF (Portable Document Format) är ett filformat som gör det möjligt att skicka ett dokument över Internet så att det ser likadant ut, oavsett vilken datorutrustning man har.
För att läsa PDF-filer behöver man ett särskilt tilläggsprogram – Adobe Reader – på sin dator. Det kan man hämta gratis på Adobes webbplats.
 

Skriva ut

I webbplatsens sidhuvudet finner du en skrivarikon. Klicka här för att skriva ut sidan du befinner dig på.

Skärmupplösning

Med skärmupplösning menas hur tydligt text och bilder visas på bildskärmen. Ju högre upplösning, desto skarpare visas de. 640 × 480 är ett exempel på en låg upplösning, medan 1600 × 1200 är en högre upplösning.
För att Vännäs kommuns webbplats ska visas optimalt bör den vara bredare än 1020. Om du kan öka din bildskärms upplösning beror på bildskärmens storlek och kapacitet och vilken typ av grafikkort du har.

Språkval

Informationen på våra webbplatser ska i första hand publiceras på svenska. Valet av översättning till andra språk beror på målgruppens behov.

Sökfunktion

Genom att använda sökfunktionen kan du på ett enkelt sätt hitta information på Vännäs kommuns webbplats. Sökfunktionen visas i sidhuvudet på varje sida.
Om du klickar på Sök efter sökrutan finner du en beskrivning av hur sökfunktionen fungerar och hur du ska söka för att få ett optimalt resultat.

Talande Webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som mp3 och markerar den text som läses upp. Talande Webb är gratis för användaren. För att komma igång och använda Talande Webb ska du börja med att ladda ner Talande Webb-programmet. Det tar inte många minuter och du behöver inte göra några installationer. Spara filen där du vill ha programmet och kör den för att starta.

Teknik

Webbplatsen är skapad i verktyget Content Studio av Vännäs kommun i samarbete med Bjurholms kommun, Nordmaling kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun och Teknikhuset AB.

Tillgänglighet

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats så att innehållet ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.
vannas.se ska vara tillgänglig för alla. Webbplatsen ska huvudsakligen följa nationella riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor, Vägledningen 24-timmarswebben. Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering som i det konkreta utförandet. De aktuella riktlinjerna som gäller för funktionshindrade heter WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) och ska följas. Dessa är integrerade i de nationella riktlinjerna.

Utformning och innehåll

Informationsstrukturen ska sätta besökaren i fokus. Det material som publiceras på webbplatsen får inte innehålla reklam för produkter eller tjänster. Webbplatsens struktur och design ska underlätta för användaren att snabbt hitta den information och de tjänster den söker.

Webbläsare

Webbplatsen är byggd så att den ska fungera med alla moderna webbläsare. Internet Explorer 6 eller lägre bör undvikas då de är föråldrade och inte kan visa webbplatsen på ett bra sätt.

Kontaktperson: