Du är här: Bo, bygga, miljö > Brandskydd, sotning > Insatstider

Insatstider

Insatstider för beredskapspersonal

Räddningstjänsten larmas av SOS Alarm AB.
 
Vi når 70 % av befolkningen inom 10 minuter och resterande inom 30 minuter. Insatstid
är från den tid brandmännen får larm tills vi är på olycksplatsen. Karta över de olika
insatstiderna finns på brandstationen.
 
 
Chef i beredskap
Chef i beredskap ska, vid larm, vara anträffbar och kunna svara inom 90 sekunder,
träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon inom 5 minuter och infinna sig på
skadeplats eller närmaste brandstation inom 30 minuter.
 
Beredskap var 4:e vecka för kommunerna Vännäs, Nordmaling och Bjurholm.
 
 
Beredskapsgrupp
Räddningstjänsten i Vännäs är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats
inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon
lämnar brandstationen ska vara max 5 minuter.
 
Grupperna har beredskap var tredje vecka.
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson: Conny Eriksson