Vännäsby ÄldreCenter

Med särskilda boendeformer menas det som förut benämndes sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden och servicehus.

ÄldreCenter är ett boende med hemlik miljö. Det finns 50 rum/lägenheter fördelat på 5 enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Vännäsby ÄldreCenter
Nygatan 3A
911 35 Vännäsby
 
Telefon enhet 1: 0935-146 31
Telefon enhet 2: 0935-146 32
Telefon enhet 3: 0935-146 33
Telefon enhet 4: 0935-146 34
Telefon enhet 5: 0935-146 35
 
Ansvarig områdeschef:
 
Jonas Bohman tel 0935-142 98.
 
Här hittar du en broschyr med information om Vännäsby ÄldreCenter.

Kontaktperson: Ulf Norberg