Föreningsstipendium

Föreningsstipendiet delas ut till personer som är eller har varit verksamma inom en förening i Vännäs kommun eller till en förening verksam inom kommunen.

Ändamål

Stipendiet delas ut till personer som är eller har varit verksamma inom en förening i Vännäs kommun eller till en förening inom kommunen för att stödja och uppmuntra förtjänstfull ideell verksamhet inom föreningslivet.

Ansökan

Ansökan eller förslag till stipendiat ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 november. Kommunstyrelsen utser stipendiat (-er) bland inkomna förslag och utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.
 
Ansökan skickas till:
Kommunstyrelsen
Vännäs kommun
911 81 Vännäs


Kontaktperson: Peter Lundström