Vännäs kommuns jordbruksfond

Utdelning från Vännäs kommuns jordbruksfond är avsedd för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen men med anknytning till kommunen i någon mån.

Ändamål

Medel från jordbruksfonden utdelas som stipendier åt ungdom vid yrkesutbildning inom jordbrukets område eller liknande utbildning, eller som premier till husmödrar och ungdomar, som visat intresse för och gjort framsteg inom sina områden av jordbruksnäringen.

Ansökan

Kommunstyrelsen annonserar varje år om sista ansökningsdag och beslut om utdelning fattas sedan av kommunstyrelsen. Ansökan ska lämnas till kommunstyrelsen under oktober - början av november.
 
Ansökan skickas till:
Kommunstyrelsen
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Ursprung

Fonden har bildats genom en sammanslagning av fonderna kreatursförsäkringsfonden och Vännäs landskommuns stipendie- och premiefond.
 

Kontaktperson: Mikael Bergström