KA Johanssons minnesfond

Utdelning från K A Johanssons minnesfond är avsedd för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen med en anknytning till kommunen i någon mån.

Ändamål

Fonden syftar till att stimulera ett fördjupat kunnande i samhällsfrågor. Stipendium delas ut till studerande på eftergymnasial nivå som visat intresse för samhällsfrågor. Stipendium kan också delas ut till personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i svenskt eller internationell perspektiv.

Ansökan

Ansökan om stipendier från fonden ställs till kommunstyrelsen som beslutar om utdelning av fonden.
 
Ansökan skickas till:
Kommunstyrelsen
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Ursprung

Fonden har sitt ursprung i en donation 1960 från lokföraren, före detta kommunalnämndsordföranden K A Johansson.
 

Kontaktperson: Mikael Bergström