Palmer Åströms minnesfond

Utdelning från fonden är avsedd för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen som har en anknytning till kommunen i någon mån.

Ändamål

Medel från fonden ska användas för stipendier till studerande i musikskolor.

Ansökan

Ansökan om att anhålla stipendier från fonden ställs till kommunstyrelsen som beslutar om utdelning från fonden.
 
Ansökan skickas till:
Kommunstyrelsen
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Ursprung

Fonden har sitt ursprung i en donation 1970 från före detta kommunfullmäktiges ordförande Palmer Åström.

Kontaktperson: Mikael Bergström