JA Nymans hembygds- & kulturfond

Utdelning från fonden är avsedd för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen som har en anknytning till kommunen i någon mån.

Ändamål

Medel från fonden ska användas för stipendier till personer från Vännäs kommun som visat stort intresse för hembygds- och kulturfrågor.

Ansökan

Ansökningar ska ställas till kommunstyrelsen som efter samråd med barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning ur fonden.
 
Ansökan skickas till:
Kommunstyrelsen
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Ursprung

Fonden har sitt ursprung i en dontation 1974 från J A Nyman.

Kontaktperson: Mikael Bergström