Vännäs Bostäder VÄBO

Vännäs Bostäder är det kommunala bostadsbolaget i Vännäs.

Vännäs Bostäder har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar cirka 400 lägenheter med hyresrätt.
 
Vännäs Bostäder är en resultatenhet inom Vännäs kommun, och hör organisatoriskt till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Besök oss gärna på Kommendörsgatan 3 A i centrala Vännäs.

Postadress: Vännäs Bostäder, 911 81 Vännäs
Tel. 0935-140 51, Fax  0935-140 55

Boendeservice /Felanmälan av lägenhet

Dagtid

Fastighetsskötare Dick Westbrand, 070-640 63 39, dick.westbrand@vannas.se

Fastighetsskötare Daniel Jonsson 070-640 62 96, daniel.jonsson@vannas.se

Annan tid

0935-100 30

Kontaktperson: Carina Mattsson