Vännäs Fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB är det kommunala bostadsbolaget i Vännäs. Vännäs Fastigheter AB har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar cirka 400 lägenheter med hyresrätt.

Hitta till oss
Kommendörsgatan 3 A i centrala Vännäs.
Postadress: Vännäs Fastigheter AB, 911 81 Vännäs
Tel. 0935-140 51, Fax  0935-140 55

Mer information om lägenheter och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.vannasfastigheter.se.

Kontaktperson: Carina Mattsson