Vännäs Fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB är det kommunala bostadsbolaget i Vännäs. Vännäs Fastigheter AB har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar cirka 400 lägenheter med hyresrätt.

Kontakt

VD Per Lundqvist
Tel: 072-519 44 91

Felanmälan av lägenhet/boendeservice, dagtid

Fastighetsskötare Dick Westbrand, 070 - 640 63 39, dick.westbrand@vannas.se
Fastighetsskötare Daniel Jonsson 070 - 640 62 96, daniel.jonsson@vannas.se
Fastighetsskötare Sara Andersson 070 - 269 90 30, sara.andersson@vannas.se

Annan tid - endast AKUTA ärenden
Tel: 0935 - 100 30

 

Besök oss gärna!
Kommendörsgatan 3 A i centrala Vännäs.
Postadress: Vännäs Fastigheter AB, 911 81 Vännäs
Tel. 0935-140 51, Fax  0935-140 55

Kontaktperson: Carina Mattsson