Försäljning av folköl

Lyssna

Inget särskilt tillstånd behövs för att sälja folköl. Det räcker om livsmedel säljs eller serveras i lokalen.

Med folköl avses öl som har en alkoholhalt på högst 3,5 volymprocent. Lokalen där folköl säljs måste vara anmäld till miljö- & hälsoskyddsavdelningen som livsmedelslokal.
 
Anmälan om försäljning av folköl ska skickas till alkoholhandläggaren i den kommun där försäljningen sker.

Vännäs kommun
Kommunledningskontoret
911 81 Vännäs

För anmälan tas en handläggningsavgift ut.

Anmälan om handel med folköl 150 kr
Anmälan handel med tobak 150 kr

Dessutom tas en årlig tillsynsavgift ut enligt följande:

Tillsynsavgift handel med folköl och/eller tobak 600 kr

Kontaktperson: Rebecka Rasmuson