Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Kommunfullmäktige > Ledamöter kommunfullmäktige

Ledamöter kommunfullmäktige

Ordförandeposten i kommunfullmäktige innehas av Ann-Britt Nilsson, S, 1:e vice ordförande är Åke Sandström, C, och 2:e vice ordförande är Jonas Björkholm,V.

Ann-Britt Nilsson
Ann-Britt Nilsson, S
Ordförande
Åke Sandström
Åke Sandström, C
1:e vice ordförande

Jonas Björkholm
Jonas Björkholm, V
2:e vice ordförande

Johan Söderling
Johan Söderling, S
Jan Nilsson
Jan Nilsson, M
Sonja Eriksson
Sonja Eriksson, S
Leif Åhman
Leif Åhman, V
Susanne Bygdén
Susanne Bygdén, S
Ulf Eriksson
Ulf Eriksson, C
Ola Dahlgren
Ola Dahlgren, S
Gösta Eklund
Gösta Eklund, M
Anders Lennartson
Anders Lennartson, FP
Hans-Inge Smetana
Hans-Inge Smetana, KD
 
Vera Dahlqvist, S
Tommy Bingebo, C
Per Nyström, V Emma Vidmark
Emma Vidmark, MP
Kjell Holmlund
Kjell Holmlund, S

Lena Carneland, S

Agneta Nilsson
Agneta Nilsson, M
Sixten Jonsson
Sixten Jonsson, C
Per-Erik Lundmark
Per-Erik Lundmark, S
Anna-Stina Ögren
Anna-Stina Ögren, S
Henric Jakobsson
Henric Jakobsson, S
Lars Ågren, FP Margareta Vigren
Margareta Vigren, C
Fredrik Wirenblad
Fredrik Wirenblad, M
Signild Norrman
Signild Norrman, S

Leif Andersson
Leif Andersson, S

Ingmarie Lindqvist
Ingmarie Lindqvist, C

Birgit Lundberg
Birgit Lundberg, S
Krister Andersson
Krister Andersson, MP
 
Michael Brinkeback, V
  Andreas Molin, S

Ersättare

Lars Paulsson, S Lennart Johansson, S Christer Johansson, S
Inger Sandberg, S Hans Granberg, S Barbro Lundmark, S
Jan Samuelsson, S Helena Lindgren, S Kerstin Fonzén, C
Leif Eriksson, C Bertil Burén, C Susan Palm, M
Carl-Johan Palm, M Åsa Inefjord, V Peter Oskarsson, V
Ulla-Britt Engström, FP Monica Wahlström, FP Martin Hermansson, KD
Johanna Holmberg, KD Eva Willebrand, MP Malin Karlsson, MP

Kontaktperson: Susanna Siljetun