Ledamöter kommunstyrelse

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen är Johan Söderling, S. Oppositionsråd och vice ordförande är Ulf Eriksson, C.

 

Johan Söderling, S
Johan Söderling, S
Kommunalråd
Ordförande

Ulf Eriksson, C
Ulf Eriksson, C
Oppositionsråd
Vice ordförande

   
Susanne Bygdén, S Jan Nilsson, M
Lars Paulsson, S Leif Andersson, S
Ola Dahlgren, S Hans-Inge Smetana, KD
Jonas Björkholm, V Tommy Bingebo, C
Krister Andersson, MP

Ersättare

Ann-Britt Nilsson, S Sonja Eriksson, S
Anna-Stina Ögren, S Thore Lundgren, S
Jan Samuelsson, S Andreas Jansson, V
Lars Ågren, FP Gösta Eklund, M
Bertil Burén, C Per-Erik Lundmark, S
Margareta Vigren, C

Kontaktperson: Susanna Siljetun