Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder vanligtvis varannan tisdag kl. 8:30.

Ledamöter

Ordförande
Johan Söderling (S)

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Leif Andersson (S)
Ola Dahlgren (S)
Gösta Eklund (M)

Ersättare

Anna-Stina Ögren (S)
Lars Paulsson (S)
Jonas Björkholm (V)
Tommy Bingebo (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Kontaktperson: Susanna Siljetun