Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder vanligtvis varannan tisdag kl. 8:30.

Ledamöter

Johan Söderling, S, ordförande
Ulf Eriksson, C, vice ordförande
Leif Andersson, S
Ola Dahlgren, S
Gösta Eklund, M

Ersättare

Jonas Björkholm, V
Anna-Stina Ögren, S
Lars Paulsson, S
Tommy Bingebo, C
Hans-Inge Smetana, KD

Kontaktperson: Susanna Siljetun