Personalutskott

Personalutskottet (PU) bereder alla personalärenden där kommunstyrelsen beslutar och avgör personalärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

 

Ledamöter

Ann-Britt Nilsson, S, ordförande
Bertil Burén, C, vice ordförande
Lars Paulsson, S
 
 

Ersättare

Gösta Eklund, M
Per-Erik Lundmark, S
Anna-Stina Ögren, S

Kontaktperson: Katarina Häggström