Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Förvaltningar och nämnder > Kommunstyrelse > Ungdoms- och fritidsutskott

Ungdoms- och fritidsutskott

Ungdoms- och fritidsutskottet (UFU) bereder ungdoms- och fritidsärenden där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Ledamöter

Ulf Eriksson, C, ordförande
Leif Anderson, S, vice ordförande
Sonja Eriksson, S
 

Ersättare

Tommy Bingebo, C
Hans-Inge Smetana, KD
Andreas Jansson, V

Kontaktperson: Linda Käck