Du är här: Kommun, politik > Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet > Jämställdhet > Jämställdhetsplanen > Bilagor till handbok för jämställdhet

Bilagor till handbok för jämställdhet

I bilagan kan du låta dig inspireras och fördjupa dina kunskaper om jämställdhet genom att ta del av rapporten "Jämlys 2010, en jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbottens näringsliv" och "Kvinnor och män i beslysning 2010".

Bilagor till handbok för jämställdhet har jämställdhetsgruppen samlat dokument som i sig är viktiga för verksamheternas/nämndernas arbete med jämställdhetsplanearbetet.
 

Kontaktperson: Ingrid Lundström