Handlingsplan -styrkort för jämställdhet

 
 
I styrkortet för jämställdhet finns fyra fokusområden, makt och inflytande, hållbar utveckling medborgarservice och livsmiljö. samma fokusområden återfinns i den övergripande handlingsplanen. Det som tillkommit i detta dokument är förslag på mål, mått och akiviteter för varje fokusområde. Tillsammans utgör handlingsplanen och styrkortet ett bra grundmaterial för att uppfylla CEMR-deklarationen.
 
 

Kontaktperson: Ingrid Lundström