Bygdeavgiftsmedel

Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

 

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. Planen som anger vilken typ av projekt medlen kan beviljas för lämnas till länsstyrelsen för godkännande.

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2015 (pdf)

Riktlinjer för ansökan bygdeavgiftsmedel (pdf)

Bygdeavgiftsmedel ansökningsformulär (pdf)


Ansökan skickas till:

Vännäs kommun
Kommunstyrelsen
911 81 Vännäs

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 mars 2015.

För frågor om bygdeavgiftsmedel eller beställning av dokumenten i pappersform kontakta Peter Lundström, peter.lundstrom@vannas.se

Dokumenten finns även tillgängliga i receptionen i Medborgarhuset. 

Kontaktperson: Peter Lundström