Ensamkommande flyktingbarn

Vännäs kommun har ett hem, AKKA, för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande flyktingbarn.

På AKKA kan vi ta emot tjugo asylsökande barn i åldrarna 15 år och uppåt. AKKA finns på Södra Drottninggatan 2.

Örjan Strandberg är områdeschef för HVB-hemmet. Du når honom på 0935-143 48 eller 070-550 50 22.
 
Du är även välkommen att kontakta någon av ungdomsassistenterna på telefon 0935-143 26.
Ulf Norberg, socialchef 0935-143 00 eller 070-624 51 03.
 

Kontaktperson: Örjan Strandberg