Näringslivsavdelning

Näringslivsavdelningen arbetar med stöd till befintliga och nystartade företag samt olika projekt som leder till utveckling av kommunens näringsliv. Läs mer under länken om vår verksamhet.

Näringslivsavdelningen arbetar med näringslivsutveckling i kommunen.
                                                                                                       
Verksamheten bedrivs dels genom rådgivning och stöd till personer och företag som vill utveckla sina ideer eller sitt  företag, dels via olika kampanjer och projekt som visar på möjligheterna till utveckling inom kommunen.

Verksamheten bedrivs i nära samverkan med övriga näringslivsorganisationer i kommunen och med Umeåregionens näringslivsansvariga.

Näringslivsavdelningen arbetar också aktivt med att hitta olika nätverk där företagen kan finna en plats och därigenom tillsammans arbeta med sin utveckling. Det kan t ex gälla olika bransch- eller intressenätverk. Alla kontakter och åtgärder som rör relationen företagare - näringslivsavdelningen sker på företagarens villkor och med syfte att skapa utveckling hos näringslivet.

Annika Jansson
Annika Jansson

Annika arbetar med

Christin Westman
Christin Westman
Näringslivsutvecklare

Christin arbetar med näringslivsfrågor.
Therese Bjursell
Therese Bjursell
Inflyttarsamordnare
Therese arbetar med
Vakant
Näringslivschef

Kontaktperson: Karolina Johansson