Föräldraledig eller arbetssökande

Är du föräldraledig eller arbetssökande?

Föräldraledighet

Barn vars förälder är föräldraledig har rätt att ha kvar sin barnomsorgsplats (gäller inte skolbarnomsorg). Barnet får då vistas 15 timmar/vecka i verksamheten.
 
Ingen avgift debiteras under skolans läsår för 3-5 åriga barn som deltar i allmän förskola 15 tim/vecka. Om platsen nyttjas under lov eller om du valt bibehållen plats 15 tim/vecka, sker debitering enligt maxtaxans regler.


Arbetslös - arbetssökande

Vid de perioder du som förälder blir arbetslös och är arbetssökande har du rätt att nyttja barnomsorgen till max 15 timmar/vecka. Ingen avgift debiteras under skolans läsår för 3-5 åriga barn som deltar i allmän förskola 15 tim/vecka. Om platsen nyttjas under lov sker debitering enligt maxtaxans regler.

Kontaktperson: Barbro Karlsson