Tobak

Lyssna

Försäljning av tobak och nikotinläkemedel måste alltid anmälas till den kommun där försäljningen ska ske.

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna tobaken till någon som inte har fyllt 18 år. Det är kommunen och polisen som utövar tillsyn över att lagen följs.
 
Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen, görs inte det kan du som ägare drabbas av vite. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.
 
Ett viktigt krav är också att det finns en fungerande egenkontroll över försäljningen av tobak. Rutiner och dokumentation för detta ska finnas.
 
Vid frågor kontakta kommunens handläggare för tobaksfrågor.

Kontaktperson: Rebecka Rasmuson