Du är här: Kommun, politik > Kommunfakta > Ekonomi och budget > Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan

Här kan du ta del av budget och verksamhetsplan. Kopior i pappersformat går även att beställa hos kommunsekreteraren.

Budget 2014, verksamhetsplan 2015-2016 (pdf)
 
 
Kopior av budget- och verksamhetsplaner kan också beställas hos kommunsekreteraren på telefon 0935-141 11.

Kontaktperson: Karolina Johansson