Busskort

Regler kring och användande av busskort för gymnasieelever.

Regler

Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Har du mer än 6 km  från din och dina föräldrars bostad (där du också är folkbokförd) kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Avståndsgränsen beräknas utifrån närmast farbara cykelväg om sommaren, d v s en kombination av cykelbanor och gator/vägar.

Var kan du ansöka om busskort och kontantersättning?

Liljaskolans expedition har en särskild person som har hand om busskort och kontantersättning (resetillägg). Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.

Användandet av busskortet

Kortet är personligt och ger dig möjligheten till två resor per dag mellan skolan och hemmet på de sträckor som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten och/eller lokaltrafiken i Umeå.
Kortet gäller under skoldagar.

Förändringar i behovet av busskort

Om du avbryter dina studier eller får inackorderingstillägg, måste du lämna tillbaka ditt busskort så snart som möjligt. Detta gäller också om du flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola.

Frågor kring busskort eller kontantersättning

Kontakta i första hand Liljaskolans expedition. Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.

Kontaktperson: Torsten Önell