Förskolor

I Vännäs kommun finns tio förskolor geografiskt spridda runt om i kommunen, både i tätort och på landsbygd.

Barn ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor. Det  är möjligt med kompetent och engagerad personal i en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet.
 
Förskolorna håller som utgångspunkt öppet måndag till fredag 06.15-18.15. Öppettiderna kan variera från enhet till enhet med utgångspunkt från familjernas tillsynsbehov
 

Kontaktperson: Tomas Åström