Vardagssäkerhet

Kommunen ansvarar inte för skydd mot olyckor och bränder i din egen bostad. Det är ditt och din familjs eget ansvar. Här kan du få tips och råd om hur du brandsäkrar och barnsäkrar ditt hem samt hur du kan undvika olyckor i hemmet.

Tips för ett mer brandsäkert hem

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade och tänk på var du placerar ljusen 
 • Se till att det finns brandvarnare, minst en på varje våning men gärna en i varje rum.
  Kontrollera testknappen ofta.brandsläckare
 • Ha för vana att byta batteriet i brandvarnaren en gång per år, t ex första advent varje år.
 • Håll spisen och dess närhet fri från brännbart material.
 • Installera spisvakt och använd timer på kaffebryggare och strykjärn. Alternativt ta till vana att alltid dra ut stickkontakten till apparaten när den inte används.
 • Tillhanda ha lämplig släckutrustning i hemmet, så som brandsäckare och brandfilt.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elementen.
 • Se över hemmets utrymningsvägar och se till att det finns lämplig
  utrymningsutrustning för flervåningshus.
 • Stänga alltid av elektronisk utrustning när den inte används.
 • Var noga med att släcka cigaretter ordentligt.

Tips för att undvika olyckor i hemmet

 • Undvik lösa sladdar på golvet och annat som utgör en snubbelrisk.
 • Ha halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret.
 • Lägg halkskydd under mattor.
 • Se över trasiga elkontakter och sladdar.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Grusa eller salta alltid utomhustrappor och gångar under vintertid då det är halkrisk.
 • Använd bärbar telefon och ha den nära till hands ifall något skulle inträffa.

Tips för ett mer barnsäkert hem

 • Lås in mediciner och kemikalier, gärna på hög höjd.
 • Tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen.
 • Förvara tändstickor och tändare säkert.
 • Förvara knivar och andra farliga redskap säkert.
 • Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter.
 • Ha spjällskydd på sängen och fallskydd på skötbordet.
 • Fäst spärrar på fönster och balkongdörrar.
 • Montera barnsäkra grindar vid trappor.
 • Lägg undan småsaker som barnen kan stoppa i munnen.
 • Lås alltid dörrar till utrymmen där barn inte bör vara.