Du är här: Trafik, infrastruktur > Trafik och gator > Parkering > Parkering för rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade

För att få parkera på rörelsehindrades parkering så måste du ansöka om parkeringstillstånd.

Här finns ansökan och uppgifter om parkeringstillstånd.