Parkering för personer med funktionsnedsättning

För att få parkera på parkeringar för personer med funktionsnedsättning måste du ha ett giltigt parkeringstillstånd.

Här finns ansökan och uppgifter om parkeringstillstånd.

Kontaktperson: Eva Lidestav