Du är här: Trafik, infrastruktur > Trafik och gator > Parkeringstillstånd > Parkering för personer med funktionsnedsättning

Parkering för personer med funktionsnedsättning

För att få parkera på parkeringar för personer med funktionsnedsättning måste du ha ett giltigt parkeringstillstånd.

Här finns ansökan och uppgifter om parkeringstillstånd.

Kontaktperson: Eva Lidestav