Du är här: Bo, bygga, miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Förhandsbesked

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att plan- och miljönämnden, om du begär det, prövar om du får bygga på den avsedda platsen. Syftet är att du som byggherre ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget. Plan- och miljönämnden är bunden av sitt besked om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft. Det betyder att beslutet om förhandsbesked inte längre kan överklagas.