Resultat och mätningar

Här presenteras resultaten från ett antal mätningar gjorda i länet och i kommunen.

Kontaktperson: Karin Eriksson