Du är här: Kommun, politik > Kommunfakta > Statistik > Kommunfakta från SCB

Kommunfakta från SCB

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik.

Vännäs Fakta

Vännäs Tätort

Kommunfakta 2013 - definitioner

Barn & familj Vännäs

Barn & familj Vännäs - definitioner

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

För mer statistik besök www.scb.se

Kontaktperson: Lina Andersson