Pressmeddelande – Alkohol- och drogmottagning i Bjurholm, Vindeln och Vännäs 

Bjurholms, Vindelns och Vännäs kommuner tillsammans med hälsocentralerna har gått ihop för att erbjuda kostnadsfri hjälp till personer med alkohol- och drogproblematik och lanserar under hösten en gemensam alkohol- och drogmottagning.

Samarbetat startades upp så smått den 1 april, men nu under hösten lanseras verksamheten ut mot alla boende i Bjurholm, Vindeln och Vännäs.

– Vi måste försöka nå ut till personer som inte så gärna vill gå till socialtjänsten i första hand, säger Anna Mitterer från socialtjänsten.

– Det är också jättebra att läkarna kan tipsa om att kontakta oss på alkohol- och drogmottagningen, säger Lotta Sjöström, sjuksköterska på Hälsocentralen. Läkarna kan se tecken på skador av alkoholen vid en vanlig undersökning, fortsätter Lotta.

Till en början kommer mottagningen ha öppet måndagar mellan 14-16. Det går också att bra att ringa en rådgivningstelefon 070-273 08 83 eller skriva e-post till alkohol- och drogmottagningen.

– Visst blir det en bit att åka då mottagningen ligger i Vännäs, men ibland kan det vara skönt att inte behöva komma med denna typ av problem till hälsocentralen hemmavid i en liten kommun, säger Kurt-Allan Egelby, kommunchef i Bjurholm.

Personer som kommer till alkohol- och drogmottagningen kan erbjudas en samtalsserie där det fokuseras på att hitta lösningar på den problematik som alkohol eller droger ger. Behövs mer djupgående insatser ges stöd för att söka sig vidare för ytterligare hjälp.

– Ofta har anhöriga ett stort behov av att få stöd och hjälp och rådgivning kan också riktas till dem, säger Vännäs socialchef, Ulf Norberg.

– För oss i små kommuner är det nödvändigt att vi hittar nya former för samarbete, menar hälsocentralernas verksamhetschef Sven-Åke Boström. Det här är ett exempel på hur vi samverkar över gränserna för att bli bättre i vårt gemensamma uppdrag att arbeta för allas bästa.

Ansvariga för samarbetet är Kurt-Allan Egelby Bjurholms kommun, Mats Morin Vindelns kommun, Sven-Åke Boström Hälsocentralerna Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Ulf Norberg Vännäs kommun.

För mer information kontakta:

Sven-Åke Boström Ulf Norberg
Chef hälsocentralerna Bjurholm, Vindeln, Vännäs Socialchef, Vännäs
070-697 64 00 0935-143 00, 070-624 51 03
sven-ake.bostrom@vll.se

   

Aktuellt