Pressmeddelande från Norrtåg - Vännäsby får ny tågperrong 

Från den 1 oktober 2012 stannar Norrtåg vid den nya perrongen i Vännäsby.

Nu finns möjligheten att resa till och från Vännäsby då den nya perrongen tas i bruk från den 1 oktober.

- Vi kommer att ha behovsuppehåll vid denna station, det betyder att vi stannar endast om det står resenärer på perrongen eller finns resenärer ombord som har Vännäsby som slutstation på sin biljett säger Per Nyström, trafikchef på Botniatåg AB operatör för Norrtåg.

Norrtåg kommer att erbjuda 14 stopp i vardera riktningen måndag-fredag samt 4 stopp under helgerna.

Mellan kl. 12.00 -13.00 på söndag den 30 september när det är invigning kommer Norrtåg att ha ett fordon uppställt vid perrongen, personal kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

För ytterligare information och frågor kontakta:

Per Nyström
Trafikchef på Botniatåg AB, operatör för Norrtåg
Tel 070-265 87 50
Mail: per.nystrom@botniatag.se